Ulovlig reklame og virkemidler i markedsføringen

Tar for seg kampanjen til DnB som heter "Den store flyttedagen". Forbrukerombudet mente at kampanjen var i strid med markedsføringsloven. Oppgaver ber elevene gjøre seg kjent med saken og finne ut hvorfor kampanjen er ulovlig.

Kort oppgave. Tar ca. 30 - 60 minutter.