Undervisningsopplegg om segmentering

Et undervisningsopplegg om segmentering og målgruppevalg med forslag til videoforedrag, oppgaver og lenker til aktuelt fagstoff på NDLA.

Kan brukes sammen med powerpoint - forelesningen http://deling.ndla.no/file/6563

Varighet: 6 - 8 skoletimer hvis opplegges følges i sin helhet, men det er fullt mulig å bare velge enkeltelementer.