Forslag til årsplan i engelsk for VG2 Design og Håndverk

Dette er et forslag til årsplan laget for en blandet gruppe på DH bestående av ulike programområder. Malen er basert på det som er laget for SF VG1.