Eksempel på eksportert tekst fra "Undervisningsøkt"

Her kan du se et eksempel på en plan som er laget med planleggingsmalen. Den er laget som fagressurs. Du må logge på for å kunne gjøre det.

I filvedlegget finner du dokumentet som ei Word-fil.

Klikk her for å gå tilbake til Planlegg undervisningsøkt - samleside

Knut Inge Skifjeld
Johannes Leiknes Nag