Historisk-biografisk metode

Vedlagt er en PowerPoint-presentasjon om historisk-biografisk metode. Presentasjonen er brukt i kommunikasjon og kultur 2.

Jorunn Jette Haugland Ådnøy