Fremgangsmåte for å løse oppgaver i stabilitet

Her ligger en fremgangsmåte for hvordan du kan løse oppgave 9-13 i undervisningsopplegget for stabilitet. 

Kjetil Aarsteinsen