Boksskjema for flaggregler og signalflagg

Elevene får dette boksskjemaet utlevert ved timestart og skal fylle inn når elevene gjennomgår emne om flaggregler og signalflagg.

Kjetil Aarsteinsen