Egenvurdering stasjonsundervisning lastesikring

Etter å hatt stasjonsundervisningen og stasjonen om lastesikring skal dere fylle ut egenvurderingsskjemaet.

I tillegg skal  du skrive inn en en karakter på hvor dere mener dere ligger i henholdt til skjemaet bruk karakterene 1-6 hvor 6 er høyest. Om du mener du ligger imellom to karakterer kan du bruke + eller -. 

Kjetil Aarsteinsen