Vurderingsskjema for presentasjon fortøyning og ankrings operasjoner

Dette skjemaet skal dere bruke underveis når dere lager presentasjonen samt at dere bruker dette når dere skal vurdere deres medelever.

Kjetil Aarsteinsen