Mein Schlafzimmer - skriveramme

Oppgave med skriveramme for å beskrive rommet sitt på tysk.

Karina Bergum-Israel