Tankekart over næringsstoffa

Dette er ei teikning utarbeid i samarbeid med elevar. Den syner oppgåvene til næringsstoffa.

Tankekartet kan brukast på to måtar, både som repetisjon og oppsummering om næringsstoffa, og som opplæring i å lage og bruke tankekart.

Undefined