Periodesystem-spillet

Beskriving: 

I dette spillet burde du ha litt bakgrunnskunnskaper om Periodesystemet. Målet med spillet er at du skal styrke kunnskapene, men også lære litt mer.