Grunnleggende test i maskinelement vg1 TIP

Beskriving: 

Et enkelt spørsmål ang styrkeberegning/ merking på skruer.