HTML

Beskriving: 

Hva er HTML-kode, hvordan virker taggene - og hvordan lager man design med CSS?