Hvordan fungerer fagpresentasjon (interaktiv oppgavetype)?

Beskriving: 

I ressursen "Fagpresentasjon" (Course presentation) kan du lage en serie med lysbilder som kan inneholde video, lyd, tekst, bilde og interaktive oppgaver. Du kan også legge inn en lang tekst med tekstflyt mellom sider.