Enkle oppgavetyper - innføring

Beskriving: 
  • Klikk på ord
  • Dra og slipp ord
  • Fyll inn ord
  • Miniquiz
  • Påstandsoppgave