Finn subjektene

Beskriving: 

I denne oppgaven skal du finne subjektene i setningene nedenfor. Klikk på de ordene du mener er subjekt.