Presens – regelrette verb (skriv inn, spansk)

Beskriving: 

Forfatter: Frode Rustand

Regelrett bøyning av spanske verb i presens.