HMS - hva står bokstavene for?

Beskriving: 

Hva står de ulike bokstavene i forkortelsen HMS for?