Fagord i skogbruket

Beskriving: 

 SKOGBRUK

Sett inn riktig fagord til riktig tekst.