Finn verbene

Beskriving: 

I denne oppgaven skal du finne alle verbene. Klikk på de ordene du mener er verb.