Presens – regelrette verb (spansk, dra og slipp)

Beskriving: 

Forfatter: Frode Rustand

Regelrett bøyning av spanske verb i presens.