Subjunksjoner

Beskriving: 

I denne oppgaven skal du fylle inn med passende subjunksjon.