Spørreord - Interrogativos (spansk, dialogkort)

Beskriving: 

Forfatter: Frode Rustand

Dialogkortene tar for seg spørreord på spansk.

kommunikasjon