Konjunksjoner

Beskriving: 

I denne oppgaven skal du klikke på alle konjunksjonene i teksten nedenfor.