Hvorfor er oppvarming viktig?

Beskriving: 

Les teksten Hvorfor er oppvarming viktig? Når du har lest teksten, fyll inn ordene som mangler.