Adjektiv (spansk)

Beskriving: 

Forfatter: Frode Rustand

Oppgaven går ut på å velge riktig form av adjektivene i parentes.