Hva er oppvarming?

Beskriving: 

Les teksten Hva er oppvarming? Sjekk deretter hva du husker ved å gjøre den interaktive oppgaven nedenfor.