Spørreord - Interrogativos (spansk, dra og slipp)

Beskriving: 

Forfatter: Frode Rustand

Oppgaven brukes til å øve inn viktige spørreord på spansk (med norsk oversettelse)