Adjektiv (spansk, klikk)

Beskriving: 

Forfatter: Frode Rustand

Øvelsen går ut på å finne de spanske adjektivene.