Førstehjelp ved lavt blodsukker

Beskriving: 

Les denne siden før du gjør oppgavene under: http://ndla.no/nb/node/4051?fag=8