Aerob utholdenhet

Beskriving: 

I denne oppgaven skal du fylle inn ordene som mangler. Les gjerne om Aerob utholdenhet før du gjør oppgaven.