Anaerob utholdenhet

Beskriving: 

I denne oppgaven skal du fylle inn ordene som mangler. Les gjerne om Anaerob utholdenhet før du gjør oppgaven.