Aerob og anaerob utholdenhet - en oppsummering

Beskriving: 

I denne oppgaven skal du sjekke hva du har lært om aerob og anerob utholdenhet. Klikk på det svaret du mener er riktig.