Sirkulasjonssystemet

Beskriving: 

Les denne fagstoffsida http://ndla.no/nb/node/3954?fag=8 og svar på oppgavene under