Hvem har ansvaret for helsetjenestene våre?

Beskriving: 

Oppgaven er basert på fagstoff fra: http://ndla.no/nb/node/4000?fag=8

Her skal du dra og slippe rett ord i rett boks