Hva er styrke?

Beskriving: 

I denne oppgaven skal du fylle inn ordene som mangler. Les gjerne teksten Hva er styrke? før du gjør oppgaven.