Hvor blir hormonene produsert?

Beskriving: 

Besvar oppgavene under