Delingssamling FYR - Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Beskriving: 

En kort introduksjon til presentasjonen på delingssamlingen på Thon Hotel Arena, Lillestrøm i regi av Utdanningsdirektoratet og NDLA.