Kommunikasjon - begrepstrening

Beskriving: 

Dra riktig begrep til riktig forklaring.