Kommunikasjon - begrepstrening - del 2

Beskriving: 

Interaktiv oppgave med ulike begrep knyttet til kommunikasjon. Skriv inn riktig ord i de tomme rutene.