Tetthet i merder

Beskriving: 

Her kan du lære å beregne tetthet i merder. Oppgaven viser trinnene i utregningen, steg for steg.