Ut i rommet - Romteknologi Vg3

Beskriving: 

Teksten under er et utrekk fra faget Romteknologi Vg3.