Vinnere av Wasaloppet de siste 10 år for damer

Beskriving: 

Hvor godt har du fulgt med på Wasaloppet de siste årene? I denne oppgaven kan du teste om du husker vinnerne for damer de siste 10 årene.