Gloseprøve i engelsk, 6. klasse - fyll inn

Beskriving: 

Translate from Norwegian to English.