Gloseprøve i engelsk, 6. klasse - dra og slipp

Beskriving: 

Her skal du trekke engelske ord til den rette norske oversettelsen.