Repetisjon økonomi

Beskriving: 

Ein interaktiv oppgåve der ein kan repetere sentrale delar innanfor økonomi.