Interaktive oppgaver og tilpasset opplæring

Beskriving: 

En presentasjon av hvordan interaktive oppgaver kan brukes i et TPO-perspektiv.