Skandinaviske hovedsteder

Beskriving: 

Sett inn riktig hovedsted til riktig land