Synonymer

Beskriving: 

Denne oppgaven handler om å finne andre forklaringer og synonymer for en rekke ord. Noen av ordene kjenner du fra før, mens andre er mindre vanlige i dagligtalen. Her har du mulighet til å teste og utvide ordforrådet ditt.

 Kryss av for de riktige synonymene. Det kan være flere riktige alternativer.

 Husk at vi utvider ordforrådet vårt blant annet ved å lese skjønnlitteratur!